Zorgverzekeringen 2022

Geen contract met ENO in 2022

Beste Cliënten van Fysiotherapie de Weijver,

Deze tijd van het jaar staat voor ons in het teken van het beoordelen van aangeboden contracten van zorgverzekeraars en het afsluiten van overeenkomsten met deze zorgverzekeraars.

 

Anders dan u van ons gewend bent zullen wij dit jaar 1 of meerdere contracten niet tekenen. De reden hiervoor lichten wij graag voor u toe.

 

Zoals u wellicht wel zult hebben gemerkt in de landelijke media staat de Fysiotherapeutische zorg in Nederland onder druk door o.a.:
1. Achtergebleven tarieven, de afgelopen 15 jaar zijn de tarieven binnen de Fysiotherapie nauwelijks

    aangepast.

2. Er worden steeds meer administratieve handelingen verwacht van de fysiotherapeut zonder dat deze

    financieel gecompenseerd worden.

3. Door een aantal zorgverzekeraars worden de klanttevredenheid enquêtes gebruikt als

    afrekeninstrument voor het al dan niet verkrijgen van een beter contract

4. Er worden meetmethoden gebruikt voor het bepalen van de behandelindex. De berekening van deze

    index is niet transparant, maar wordt wel gebruikt voor tariefsbepalingen.

5. Staan er in de contracten eisen omtrent openingstijden, grote van behandelruimtes, telefonische

    bereikbaarheid en ander zaken waarvan wij vinden dat wij daar als zelfstandig ondernemer zelf over

    zouden mogen beslissen. Zeker aangezien ze de kwaliteiten van ons als fysiotherapeut niet

    beïnvloeden.

 

Fysiotherapie de Weijver heeft de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg hoog in het vaandel staan, waarbij u als onze klant centraal staat.

Binnen de contractvoorstellen van zorgverzekeraars komt onze eigen kwaliteitsstandaard in het gedrang door o.a. bovengenoemde punten.

Wij hebben alle voors en tegens van het wel of niet tekenen van de contracten besproken en besloten om de contracten met de volgende zorgverzekeraar niet te tekenen: ENO. Deze verzekeraar heeft ons voor 2022 een tariefsverlaging aangeboden. Zoals u begrijpt kunnen we daar niet mee akkoord gaan.

Mocht u verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraar dan ontvangt u binnenkort een brief van ons om de veranderingen en gevolgen uit te leggen.  
 

Namens het team van Fysiotherapie de Weijver